Dan centara za kulturu – Vrata širom otvorena


Dan centara za kulturu - Vrata širom otvorena

ZAGREB, 1.rujna  2014. - Zagrebački centri za kulturu okupljeni u projekt  KvARTura  ove godine organiziraju Dane otvorenih vrata, a koji će se u svakom od 13 centara održati u razdoblju od 11. do  21. rujna. U sklopu manifestacije nazvane  Vrata širom otvorena svaki centar predstavit će programe koje nudi. Tijekom deset dana, u sklopu kojih će svaki centra održati Dan otvorenih vrata, bit će organizirane prezentacije likovnih programa, lutkarskih, plesnih i dramskih radionica, a u centrima će se održati izložbe, kreativne radionice, etno i folklorni programi, filmske projekcije te koncerti i predstave. Svi programi su besplatni.

Ova manifestacije  samo je jedan od programa kvARTure, a riječ je o pojektnom umrežavanju koje su zagrebački centri za kulturu započeli 2012. Svaki centar nositelj je jednog programa, a umrežavanjem se određeni program odvija u centru nositelju programa ali i u svim ostalim centrima koji su dio kvARTure.

 Ispreplitanjem raznolikih programa na više lokacija kvARTura okuplja, povezuje i potiče na međusobnu suradnju velik broj udruga, umjetnika, aktivista, studenata i samostalnih istraživača, a građanima pruža mogućnost sudjelovanja u nizu raznovrsnih i besplatnih sadržaja.


01. Centar mladih Ribnjak
Park Ribnjak 1
Tel: 4814 734
Web: www.cmr.hr
Naš program
Gdje se nalazimo?
02. Centar za kulturu "Trešnjevka"
Park stara Trešnjevka 1
Tel: 3027 411 Tel/Fax: 3024 247
Web: www.cekate.hr
Naš program
Gdje se nalazimo?
03. Centar za kulturu i film "August Cesarec"
Slovenska 9
Tel: 3740 438,Fax: 3775 035
Web: www.centarcesarec.hr
Naš program
Gdje se nalazimo?
04. Centar za kulturu i informacije Maksimir
Bijenička 97
Tel: 2347 224, 2347 225
Web: www.cki-m.com
Naš program
Gdje se nalazimo?
05. Centar za kulturu i obrazovanje "Zagreb"
Ulica grada Vukovara 68
Tel: 6156 092, 6119 886
Web: www.cekao.hr
Naš program
Gdje se nalazimo?
06. Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad
Argentinska 5/1
Tel/Fax: 3452 722, 3451 681
Web: www.czkio-susedgrad.hr
Naš program
Gdje se nalazimo?
07. Centar za kulturu Novi Zagreb
Trg Narodne zaštite 2
Tel/Fax: 6140 189, 6140 190
Web: www.czk-novi-zagreb.hr
Naš program
Gdje se nalazimo?
08. Centar za likovni odgoj
Rokov perivoj 4
Tel: 4824 270, 4824 856
Web: www.likovni-centar.htnet.hr
Naš program
Gdje se nalazimo?
09. Kulturni centar Peščenica
Ivanićgradska 41a
Tel: 2319 419
Web: www.kcpescenica.hr
Naš program
Gdje se nalazimo?
10. Kulturno informativni centar - KIC
Preradovićeva 5
Tel: 4810 714, fax: 4810 735
Web: www.kic.hr
Naš program
Gdje se nalazimo?
11. Međunarodni centar za usluge u kulturi
Božidara Magovca 17
Tel: 6601 626, Fax: 6601 619
Web: www.mcuk.hr
Naš program
Gdje se nalazimo?
12. Narodno sveučilište "Dubrava"
Cerska 1
Tel/Fax: 2910 487, 2910 488
Web: www.ns-dubrava.hr
Naš program
Gdje se nalazimo?
13. Narodno sveučilište "Sesvete"
Trg D. Domjanića 6/1, Sesvete
Tel: 2002 060
Web: www.ns-sesvete.hr
Naš program
Gdje se nalazimo?